Elektriker Malmö

Säkra och energisnåla installationer

Elektriker

Viktiga tips om elsäkerhet

Säkerhet är a och o när det handlar om el. Dåligt installerad el kan vara livsfarligt, därför rekommenderar vi att anlitar våra elektriker vid en installation. Detta gäller såväl inomhus som utomhus. Här berättar vi lite mer om elsäkerhet inomhus:

Jordfelsbrytare

Låt oss installera jordfelsbrytare och du är på väg mot större elsäkerhet. Den bryter strömmen omedelbart om en apparats hölje skulle bli strömförande. Detta minskar risken att någon i ditt hem eller på ditt kontor skulle råka ut för en elolycka. Kontrollera sedan regelbundet att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte fungerar – ta kontakt med oss med en gång.

Kontroll av sladdar och vägguttag

Kolla regelbundet att alla sladdar, stickkontakter och strömbrytare är intakta. Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningarna ska du kontakta oss så kan vi byta ut dem. Vid byte av en strömbrytare eller någon annan detalj så måste ersättare vara av samma sort. Alla fasta installationer bör bytas av en kompetent elektriker.

Några andra råd om elsäkerhet i hemmet:

• Var hemma när du kör tvätt- eller diskmaskin. Då ökar chansen att upptäcka ett problem tid.

• Köp bara CE-märkta elprodukter.

• Om du köper begagnade elprodukt bör du låta en fackman granska den innan du börjar använda den.

• När du drar ur en sladd ur ett vägguttag, dra alltid i kontakten, inte själva sladden.

•Undvik stora samlingar av sladdar, så kallade fågelbon. De kan hamna i kläm under möbler och skapa livsfarliga situationer.

• Alla uttag utomhus samt i kök, dusch- och badrum samt källare ska vara jordade.

• Blir en propp i skåpet för varm så bör du minska antalet apparater som är kopplade till den.

Vi är elektrikern för dig som vill få jobbet rätt gjort!